Skip to the main content

Welkom op onze nieuwe website

Beste leden,

Van harte welkom op de nieuwe website van onze vereniging. De Nederlandse Bridge Bond heeft de lay-out vernieuwd. Henny, de beheerder van onze website, zag haar kans schoon om de website geheel te vernieuwen en te voorzien van een goede uitstraling. Als bestuur zijn we hier natuurlijk erg blij mee.

In augustus hebben we helaas de beslissing moeten nemen om bridgen in de Kinkel uit te stellen tot en met 31 december 2020. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het moeilijk wordt om onder de huidige omstandigheden weer in de Kinkel te gaan bridgen. Met passen en meten kunnen we maximaal 10 tafels kwijt in de grote zaal en nog 3 tafels in de kleine zaal. Dat betekent dus meer kosten en maar plaats voor de helft van onze vereniging. We lopen ook nog eens tegen tal van praktische problemen aan. De meeste wedstrijdleiders hebben aangegeven niet te willen komen, zolang er geen vaccin is.

Hoe kunnen we een fatsoenlijke indeling maken als maar 30% van de leden komt? Houden we een competitie of blijft het bij vrijblijvend bridgen? Daarnaast laait het virus helaas weer op, terwijl dat niet verwacht werd in de zomer. Indien de omstandigheden niet wijzigen, is het dus zeer wel denkbaar dat we een herstart van het bridgen in de Kinkel nog wat moeten uitstellen totdat er een vaccin is.

Gezien al deze omstandigheden hebben we al eerder laten weten dat we de contributie voor dit jaar voorlopig niet gaan innen. We hebben de algemene ledenvergadering voorlopig uitgesteld. Op het moment dat het mogelijk is om een ledenvergadering te organiseren, zullen we in staat zijn om een begroting voor de rest van het seizoen te maken. We kunnen dan ook een voorstel formuleren voor de contributie van dit seizoen.

Een groot aantal leden doet enthousiast mee aan StepBridge. Natuurlijk is dat minder leuk, dan in de Kinkel bridgen. Maar je speelt wel elke week tegen bekenden. Verder zijn er leden die thuis bridgen op gepaste afstand. Ook dat gebeurt regelmatig via StepBridge.

De nieuwe website is interactief. Dat betekent dat je via de chatfunctie en het prikbord met andere leden kunt communiceren. Probeer het eens en maak er optimaal gebruik. Indien er vragen zijn aan het bestuur, stel ze daar en iedereen kan de antwoorden zien.

Helaas duurt het nog even, voordat we in de Kinkel kunnen gaan bridgen. We hopen iedereen tegen die tijd in een goede gezondheid te kunnen verwelkomen.

Namens het bestuur,

 

Hans Geenen

Voorzitter

Andere artikelen
Van de voorzitter

Van de voorzitter

Beste leden, Sinds 10 maart 2020 hebben we door de coronacrisis niet meer fysiek kunnen bridgen....

14/06/2021 - Hans Geenen
Bridgecursussen 2021/2022

Bridgecursussen 2021/2022

Beginnerscursus bridge Nu de vooruitzichten om samen te komen gunstiger worden, vinden we...

14/06/2021 - Steef Weijers
Zomercompetitie 2021 via Stepbridge

Zomercompetitie 2021 via Stepbridge

Net als in 2020 kunnen we als gevolg van de Corona pandemie, de zomercompetitie die traditiegetrouw...

29/05/2021 - Henny van Gogh-Wever